SENTIR ÉS UNA REACCIÓ  AUTOMÀTICA DEL NOSTRE COS A QUALSEVOL ESTÍMUL AUDITIU, SIGUI UN LLEUGER SOROLL O UN SONOR ESTRÈPIT. SENTIR I ESCOLTAR, EN L’ÀMBIT COL·LOQUIAL, FUNCIONEN COM A SINÒNIMS I COINCIDEIXEN A MÉS, EN EL FET QUE NECESSITEM LES ORELLES PER PODER FER-HO POSSIBLE, PERÒ ESCOLTAR TAMBÉ REQUEREIX D’UN ELEMENT INDISPENSABLE I AVUI DIA MOLT VALORAT, LA NOSTRA ATENCIÓ.

 

CARME FABREGAT