Audició infantil

Per què és important pels nostres fills/es fer una revisió auditiva?

Durant l’etapa escolar els infants adquireixen determinades habilitats cognitives i lingüístiques, per tant, és important ser previsors i no perdre l’oportunitat d’actuar durant aquest període.

El diagnòstic precoç auditiu i el seu seguiment en el temps, és un element clau de cara a prevenir l’existència de trastorns auditius que puguin ocasionar dificultats d’aprenentatge.

Abans d’iniciar el nou curs escolar, des d’Aral, aconsellem que els més petits vinguin a fer-se una revisió auditiva!!