Per què avui, Dia Mundial de l’Audició, no plantejar-nos de fer una revisió auditiva?

La prevenció és important per ajudar-nos a detectar amb temps possibles pèrdues auditives i així, també afavorirem la seva rehabilitació auditiva.

#3demarç #Diainternacionaldelaudició #prevenció